Preloader

Sweeth Tooth

Lorem Ipsum proin gravida nibh vel velit auctor aliquetenean sollicitudin, lorem qui bibendum auctor, nisi elit consequat gravi.
1-677-124-44227 info@your business.com 184 Main Collins Street West V. 8007

FOLLOW US ON INSTAGRAM

Lorem Ipsum proin gravida nibh vel velit auctor aliquetenean sollicitudin, lorem qui

Декларация за поверителност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Дата на последна актуализация

10.10.2019 г.

Целта на декларация за поверителност на клиентите и другите контрагенти на Met Cake да осигури прозрачност при обработването, сроковете на съхранение и другите описани тук обстоятелства, както и за правата на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни и начините за упражняването им.

Кои сме ние?

MET CAKE е бранд разработен и притежаван от „БОДУ“ ООД. МЕТ CAKE e звено в организацията на „БОДУ“ ООД. Меt Cake е сладкарница, която има собствено производство на торти, сладкарски изделия и украси.

Администратор на личните данни, които се обработват от Мет Cake, във връзка с Вашите посещения в нашите сладкарници, поръчки, програма за лоялност и други е „БОДУ“ ООД. Дружеството е регистрирано в Агенция по вписванията с ЕИК 130068321, със седалище и адрес на управление гр. София, жк. Лозенец, ул. ,,Бигла” 2А и се представлява от Тихомир Тотов – управител.

 • Имейл office@metcake.bg

 • телефони: +3592 862 53 55

Как можете да се свържете с нас относно въпроси, които са свързани с обработването на личните Ви данни?

Длъжностно лице по защита на личните данни – г-н Красимир Илиев

dpo@bodusod.bg или по телефона на 02 944 2000

През работни дни, от 9:00 до 18:00 часа, на адреса на дружеството гр. София, жк. Лозенец, ул. ,,Бигла” 2А.

В изпълнение на задължението ни да обработваме Вашите лични данни по законосъобразен, прозрачен и добросъвестен начин, Ви информираме за следното:

Какви лични данни обработваме?

1. При посещение на наши обекти можем да обработваме видеоизображения, за което са поставени съотвените информационни табели. Понастоящем в публичната част на сладкарниците няма функциониращо видеонаблюдение, но помещенията са под постоянен мониторен контрол в съответствие със Закона за частната охранителна дейност.

2. При приемане и обработване на заявки и поръчки от Вас, обработваме вашето име и телефон за контакт и при необходимост електронен адрес.

3. При осъществяване на доставки обработваме Вашето име, адрес и телефон за контакт. Доставките се извършват от вътрешни доставчици и в този смисъл не е налице предаване на личните ви данни на трети лица за тази конкретна цел.

4. За да се възползвате от нашата програма за лоялност, ние издаваме персонална клубна карта, която съдържа Вашето име и фамилия. По желание от Ваша страна, можете да посочите и дата на раждане. Целта на посочването на дата на раждане е да Ви изпращаме пожелания за рожден ден като персонален жест на внимание от нас към Вас – нашите клиенти.

5. При използване на профилите ни в социалните мрежи, можем да обработваме информацията, която се съдържа във Вашия публичен профил.

6. За да можем да отговорим на Вашите запитвания, оплаквания и за поддържане на ефективна комуникация между нас и нашите клиенти, ние контактна информация – име, телефон за връзка, електронен адрес, информация от публичен профил в социална мрежа.

7. За извършване на плащания, различни от плащанията в брой, можем да обработваме данни за банкова сметка, дебитна и/или кредитна карта или друг платежен инструмент.

Защо е необходимо обработването на личните Ви данни?

Обработването на личните Ви данни в случаите, когато изпълняваме Ваша поръчка (договор) е необходимо за изпълнението на договор (неформален).

Отказът за предоставяне на лични данни (с изключение на случаите на дребни покупки на място в нашите сладкарници) може да доведе до отказ от приемане на поръчка и/или предоставяне на услуга/стока, при условие, че за изпълнението са необходими Вашите данни.

За какви цели и на какво основание обработваме личните Ви данни?

Личните ви данни се обработват за сключването и изпълнението на сключения между нас договор (неформален), който представлява подадени заявки, поръчки, извършени покупки, плащания и доставки.

Личните Ви данни се обработват за целите на счетоводното отчитане на Met Cake в изпълнение на законово задължение.

Личните Ви данни се обработват за да се гарантира Вашата сигурност и сигурността на нашите обекти въз основа на легитимен интерес.

Личните Ви данни могат да бъдат използвани за осъществяване на писмена кореспондеция във връзка с изпълнение на сключен договор между нас или въз основа на легитимен интерес.

За участие в програмата ни за лоялност е данните Ви се обработват въз основа на легитимен интерес на дружествтото.

За директен маркетинг, в зависимост от неговия вид, обработваме Вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие или наш легитимен интерес, когато е приложимо. За тази конкретна цел можете да възразите срещу обработването на лични данни по всяко време като изпратите електронно съобщение за отказ на metcafebg@gmail.com.

За обработването на Вашите лични данни за цели, различни от посочените, ще Ви бъде поискано изрично съгласие, в случай, че няма друго основание за законосъобразното им обработване.

Предаваме ли Вашите данни на трети лица?

Met Cake (БОДУ) може да предаде лични данни, които се отнасят до Вас на трети лица в следните случаи:

 • При наличие на законово задължение или искане на държавен орган;

 • За обслужване на плащанията, извършени от вас, включително от доставчици на платежни услуги;

 • При наличие на правен спор;

 • Когато за предоставяне на услугата използваме подизпълнител или доставчик на услуга.

 • За предоставянето на услугите ни или за изпълнението на сключен между нас договор, определен набор от лични данни може да бъде обработван в информационни системи или приложения, например счетоводна система, система за управление на поръчките, онлайн банкиране, и др., които могат да се поддържат и/или администрират от трети лица.

Предаваме ли Вашите данни в страни извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство?

Met Cake не предава Вашите лични данни на трети страни или международни организации.

За какъв срок обработваме Вашите лични данни?

Личните Ви данни, които са свързани със сключването и изпълнението на договора между нас, се обработват за срока на действие на договора и до изтичане на погасителната давност за упражняване на съответното право, обикновено 5 години. Целта е защита на нашите общи права и законни интереси при възникване на евентуален правен спор.

Търговската и счетоводна информация се съхранява за срок от 10 години в изпълнение на специалните изисквания на закона.

При осъществяване на мониторен контрол записи от охранителни камери не се съхраняват.

Другите категории от данни се съхраняват до изтичане на предвидения в закона срок на съхранение или до постигане на целта, за която са били събрани и се обработват.

Извършваме ли автоматизирано взимане на решения и профилиране?

Met Cake не извършва автоматизирано вземане на решения спрямо Вас, което да поражда правни последици, основаващо се единствено на автоматизирано обработване на лични данни и/или профилиране.

Какви права имате във връзка с обработването на личните Ви данни?

 • Право на достъп

Имате право да поискате информация дали обработваме лични данни свързани с Вас.

 • Право на коригиране

Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, в случай, че е настъпила промяна в тях или е установено, че са непълни или неточни.

 • Право на изтриване („право да бъдеш забравен“)

Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, когато не са необходими повече за целите, за които се обработват, ако е отпаднало основанието за обработване на личните Ви данни и няма друго законово основание, ако личните Ви данни трябва да бъдат изтрити за спазване на законово задължение.

След преценка на всички обстоятелства по това искане, ние можем да откажем изтриването на личните Ви данни, ако обработването им е необходимо за спазването на наше задължение по закон, задача от обществен интерес или при упражняването и защитата на правни претенции.

Упражняването на правото на изтриване не може да засяга правата и свободите на други лица.

 • Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате ограничаване на обработването докато разглеждаме Ваше искане, с което оспорвате точността на личните Ви данни. Можете да изискате ограничаване на обработването когато не искате личните Ви данни да бъдат изтрити във връзка с упражняването или защитата на правни претенции. Ограничаването на обработването може да се приложи и при възражение от Ваша страна против автоматизирано вземане на решения спрямо Вас или профилиране.

 • Право на преносимост

Имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван за четене и пригоден за машинно четене формат и има правото да поискате да прехвърлим тези данни на друг администратор в следните случаи:

 • Обработването е основано на договорно задължение и се извършва по автоматизиран начин.

При упражняване на това право прехвърлянето може да бъде извършено от нас към друг администратор само когато това е технически осъществимо.

Това право не се отнася до обработването, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес.

Упражняването на правото на преносимост не може да засяга правата и свободите на други лица.

 • Право на възражение срещу автоматизирано вземане на решения спрямо Вас.

Когато се взимат решения спрямо Вас, единствено на основа автоматизирано обработване на личните Ви данни, включително и при профилиране имате право да възразите.

Това право не може да бъде приложено, когато автоматизираното обработване е необходимо за сключването или изпълнението на договор между нас.

При обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг (когато такъв се осъществява), имате право да възразите срещу такова обработване по всяко време и обработването на личните Ви данни за тази цел се прекратява.

Използваме ли „бисквитки“ за нашия уебсайт?

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. Повечето големи уебсайтове също използват този метод. Вие можете да проверите чрез Вашия браузър какви бисквитки използвате, колко време се съхраняват и как да ги управлявате.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

Как да контролирате бисквитките

Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете – за повече информация вижте aboutcookies.org. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.

Всички съвременни браузъри Ви позволяват да променяте настройките за бисквитки. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню „опции“ или „предпочитания“ на вашия браузър. За да сте наясно с тези настройки, следните линкове могат да Ви помогнат или можете да използвате бутона „Помощ“ от менютата на Вашия браузър за повече детайли:

Cookie HYPERLINK „http://windows.microsoft.com/en-GB/internet-explorer/delete-manage-cookies“ HYPERLINK „http://windows.microsoft.com/en-GB/internet-explorer/delete-manage-cookies“settings HYPERLINK „http://windows.microsoft.com/en-GB/internet-explorer/delete-manage-cookies“ HYPERLINK „http://windows.microsoft.com/en-GB/internet-explorer/delete-manage-cookies“in HYPERLINK „http://windows.microsoft.com/en-GB/internet-explorer/delete-manage-cookies“ Internet Explorer

Cookie HYPERLINK „http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies“ HYPERLINK „http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies“settings HYPERLINK „http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies“ HYPERLINK „http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies“in HYPERLINK „http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies“ HYPERLINK „http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies“Firefox

Cookie HYPERLINK „https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666“ HYPERLINK „https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666″settings HYPERLINK „https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666“ HYPERLINK „https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666″in HYPERLINK „https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666“ HYPERLINK „https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666″Chrome

Какво ниво на сигурност осигуряваме за Вашите лични данни?

Met Cake при „БОДУ“ООД е въвело подходящи технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни.

Как мога да упражня моите права?

Можете да подадете искане, за което и да е от изброените по-горе права, лично или по пощата на адреса на дружеството чрез подаване на искане за упражняване на съответния вид право по образец, който можете да изискате от длъжностното лице по защита на данните на „БОДУ“ ООД, което е достъпно на тел: 02 944 2000 и на dpo@bodusod.bg.

Заявлението може да се подаде и по електронен път при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация.

Ако желаете, можете да подадете и писмено искане свободен текст, което съдържа най-малко следното:

1. име, адрес, единен граждански номер или личен номер на чужденец или друг аналогичен идентификатор, или други идентификационни данни на физическото лице, определени от администратора, във връзка с извършваната от него дейност;

2. описание на искането;

3. предпочитана форма за получаване на информация при упражняване на правата по чл. 15 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679;

4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

При подаването на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и пълномощното.

Ние ще разгледаме Вашето искане в 30 дневен срок от получаването му като ще Ви информираме за резултата по посочения от Вас начин за комуникация. При невъзможност за спазване на указания срок, ще бъдете своевременно уведомени за причините за това.

Право на жалба

В случай, че смятате, че Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени, включително след получаването на отговор по подадено искане за упражняване на право, имате право също да подадете жалба и пред Комисия за защита на личните данни.

Актуалност и промени

Настоящото уведомление за поверителност може да бъде актуализирано от нас при настъпване на промени в условията, при които обработваме личните Ви данни.

Можете да следите за евентуални промени на уебсайта на Met Cake https://metcake.bg/